Udsættelse af generalforsamling

Kunstforeningen af 1950 udsætter den kommende generalforsamling grundet Covid 19, det stigende smittetryk og forsamlingsrestriktionerne

Bestyrelsen har efter lange og grundige overvejelser samt rådføring med revisorerne truffet beslutning om at udsætte den kommende generalforsamling til april 2021 (dato ikke fastlagt), da vi forventer, at alle medlemmer så vil kunne mødes.

Det betyder, at vi afslutter årets regnskab d. 31.12.20, det revideres af revisorerne d. 12.01.21 og der startes nyt regnskabsår.

Kontingent

Der opkræves som vanligt kontingent med frist pr. 01.03.21 for året 2021.

Hvervekampagnen

Hvervekampagnen, hvor et medlem, der hverver et nyt medlem, kan vælge en af foreningens tidligere udgivelser, forlænges til d. 30.06.21. Derefter vil kampagnen ændre karakter, så det vil være en af bestyrelsen fastsat hvervegave for det indeværende år, så længe bestyrelsen vurderer kampagnen som effektfuld.

Der afholdes ordinær generalforsamling i salen på Fønix, Kommunens kursuscenter, i april 2021. Der foretages udlodning og der udleveres udgivelse for 2020 til alle, der har betalt kontingent for 2020.

Vi kan allerede nu oplyse, at medlemstallet har været stigende i 2020.

Jes Fomsgaard, Viola

Tidligere egenudgivelse (2005), Jes Fomsgaard, Viola

Udgivelsen og gevinster

Der vil være billeder af årets gevinster og udgivelsen på hjemmesiden www.kunstforeningenaf1950.dk senest d. 26.01.21, hvor der skulle have været afholdt generalforsamling.

Det faktum, nogle gode indkøbsforhandlinger samt nogle foræringer fra enkelte kunstnere gør, at vi kommer til at have et forholdsvis højt gevinstantal samt en ekstra lodtrækning blandt de fremmødte til generalforsamlingen.

Vi kan desuden løfte sløret for at udgivelsen for 2020 er et grafisk tryk udført af kunstner og grafiker Trine Anderschou eksklusivt til foreningen. Hvert enkelt tryk er nummereret og signeret.

Sidste chance for indmelding i foreningen for 2020 er d. 31.12.20, hvor betaling af kontingentet for 2020 senest skal være modtaget på foreningens konto. Se hjemmesiden vedr. indmeldelse.

Med ønske om en glædelig jul samt et godt nytår til alle.

Bestyrelsen for Kunstforeningen af 1950

På gensyn til april 2021

Oktober nyhedsbrev, med vigtig information.

Vi er i fuld gang med indkøb til den kommende udlodning.

Vi har besøgt spændende kunstnere, jeg nævner i flæng;

Bente Sonne, Jens Galschiødt, Henriette Lorenz, Nadia Staldgaard, Milena Bonificiani, Thorvald Brix Isager, og Jens Ulrick Petersen.

Vi skal besøge flere senere på året.

Der er, som skrevet i sensommer nyhedsbrevet, også gang i årets udgivelse.

Ny bankkonto

Vi netop har skiftet bank, og fået nyt kontonummer. Dette for at spare penge. Danske bank er billigere når det er en foreningskonto.

Så fra nu skal der indbetales til flg. Danske bank

Reg. nr. 9570
Kontonr. 13093865
Manglende betaling

For de 10 gamle medlemmer der mangler, er det sidste chance, hvis i vil have en udgivelse og deltage i lodtrækningen.

Hvervegave

Man kan stadig, ihvert fald resten af dette år, vælge en af udgivelserne som hvervegave, hvis man hverver et nyt medlem. Udgivelserne kan ses på hjemmesiden.

Venlig hilsen

bestyrelsen

Martin Bigum

Genvalgt bestyrelse

Bestyrelsen blev genvalgt, og i kan se den samlede bestyrelse på hjemmesiden – klik her.

Nye vedtægter

De nye beslutninger fra generalforsamlingen er indskrevet i vedtægterne. Se vedtægterne på hjemmesiden – klik her.

Det første medlemmerne vil mærke er, at kontingentet er steget 30 kr. til 750 kr og der er netop sendt opkrævninger  til seneste betaling 1.3.2019.

HVERVEKAMPAGNE

Vi er nu knapt 100 medlemmer, og ønsker selvfølgelig flere kunstinteresserede i foreningen.

Så hvis du som medlem hverver et medlem, kan du, når det nye medlem har betalt, vælge én af udgivelserne til dig selv som hverve gave, fx Jes Fomsgaard eller Janus Ipsen eller en af de andre fine udgivelser. Flere har  i år haft glæde af denne mulighed.

Viola Fomsgaard
Jes Fomsgaard – viola
Janus Ipsen - Efter
Janus Ipsen – Efter