TIL KUNSTNERE: VI HAR DESVÆRRE IKKE MULIGHED FOR AT UDSTILLE

Kære medlemmer
Tak for jeres deltagelse i generalforsamlingen 2023, der blev afholdt onsdag d. 24. januar 2024 på Ørbækvej 100.

Referat generalforsamling 2023
Vi i bestyrelsen, var glade for det store fremmøde, og for jeres modtagelse af litografiet udført af  Lisbeth Eugenie Christensen.
De der ikke var til stede, vil have mulighed for at få det udleveret efter aftale med Ulla Ramm Mikkelsen, mail urmi@odense.dk indtil d.9.2.2024.

Lisbeth, der var tilstede i starten af generalforsamlingen, og fortalte om værket “leaves” hun havde lavet til os, havde fået 2 indrammet for at vise os hendes anbefaling af indramning.
Hun har sendt pris og adresse på dem der indrammer for hende, og da de nu kender værket, vil vi i kunstforeningen få en rabat.
Adressen står i referatet.

Der komme kontingentopkrævning ud ca. midt februar

Venlig hilsen bestyrelsen

Spørgeskemaundersøgelse

21/5 2023

Generalforsamlingen 2022 blev udnyttet til at fremmødte der havde lyst kunne svare på et spørgeskema (via en FQ kode). 38 af deltagerne benyttede sig af det. Spørgsmålene og svarene var tænkt som en pejlepind for os i bestyrelsen.

Undersøgelsen viste os at det er vigtigt at vi fortsætter med udgivelser hvert tredje år – 2023 er netop udgivelses år. Det blev også prioriteret højt at der var store vinderchancer, det giver os en god pejlepind. Gerne nye kunstnere og gerne kunstværker der udfordrer samt skulpturer og andet kunst. Om det er kendte navne, havde ikke så stor vægt, her lader størstedelen det være op til bestyrelsen.

Størstedelen lagde op til at bestyrelsen bestemmer om værdien er nogenlunde ens på kunstværkerne og om kunstnerne skal have en formel uddannelse bag sig.

Der var interesse for mere viden om indkøbsturene via nyhedsbreve og der var interesse for at deltage i evt. arrangementer hos kunstnere eller andet.

Vi takker for besvarelserne og vil tage de gode svar + de gode ideer til kunstnere med i det videre arbejde. Vi vil endvidere forsøge om det er muligt at få lavet et arrangement hos en kunstner i efteråret.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Lisbeth Eugenie Christensen – litografi
Udgivelse 2023 til kunstforeningen af 1950

19.februar 2023

Der er netop sendt opkrævning ud til året 2023.
Det er vigtigt i betaler til tiden, da vi hurtigt skal i gang med at finde en kunstner, der skal lave årets udgivelse. En opgave vi glæder os til.
Hvis du ikke har modtaget opkrævningen, så kig i spam/rod/uønsket.
Heldigvis var det kun været få mails der er landede der sidste der blev sendt ud.

Vi ønsker jer et dejligt forår

Venlig hilsen bestyrelsen