TIL KUNSTNERE: VI HAR DESVÆRRE IKKE MULIGHED FOR AT UDSTILLE

Det er os en glæde at kunne meddele, at der vil være generalforsamling onsdag d. 24. januar 2024 på Ørbækvej, hvor I vil modtage den nye udgivelse, og kunstneren vil være tilstede.
indkaldelsen kommer ca. 14 dage før, hvor I også vil kunne tilgå værkfortegnelsen.

Vi ønsker jer en god december.
Venlig hilsen bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

Aflysning: 

Besøg et kunstnerhjem er aflyst, der var 3 tilmeldte, hvilket vi synes var for få 17.september kl. 14.

Husk invitationen til at besøge kunstnerhjemmet i Bogense, den kom til din mail 4.7.
Der er tilmelding senest 1.9. til Karin fisker.olesen@mail.dk
Du er velkommen til at tage en makker med, og man sørger selv for tranport derud.

Flyer

venlig hilsen bestyrelsen

 

Spørgskemaundersøgelse

21/5 2023

Generalforsamlingen 2022 blev udnyttet til at fremmødte der havde lyst kunne svare på et spørgeskema (via en FQ kode). 38 af deltagerne benyttede sig af det. Spørgsmålene og svarene var tænkt som en pejlepind for os i bestyrelsen.

Undersøgelsen viste os at det er vigtigt at vi fortsætter med udgivelser hvert tredje år – 2023 er netop udgivelses år. Det blev også prioriteret højt at der var store vinderchancer, det giver os en god pejlepind. Gerne nye kunstnere og gerne kunstværker der udfordrer samt skulpturer og andet kunst. Om det er kendte navne, havde ikke så stor vægt, her lader størstedelen det være op til bestyrelsen.

Størstedelen lagde op til at bestyrelsen bestemmer om værdien er nogenlunde ens på kunstværkerne og om kunstnerne skal have en formel uddannelse bag sig.

Der var interesse for mere viden om indkøbsturene via nyhedsbreve og der var interesse for at deltage i evt. arrangementer hos kunstnere eller andet.

Vi takker for besvarelserne og vil tage de gode svar + de gode ideer til kunstnere med i det videre arbejde. Vi vil endvidere forsøge om det er muligt at få lavet et arrangement hos en kunstner i efteråret.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

19.februar 2023

Der er netop sendt opkrævning ud til året 2023.
Det er vigtigt i betaler til tiden, da vi hurtigt skal i gang med at finde en kunstner, der skal lave årets udgivelse. En opgave vi glæder os til.
Hvis du ikke har modtaget opkrævningen, så kig i spam/rod/uønsket.
Heldigvis var det kun været få mails der er landede der sidste der blev sendt ud.

Vi ønsker jer et dejligt forår

 Venlig hilsen bestyrelsen

 

 

18.januar
Så er den længeventede værkfortegnelse lagt på, den skal du printe og medbringe til generalforsamlingen , da den er smart at have til lodtrækningen.
Regnskabet kan du også printe, det skal dog først downloades.

Indbydelsen er sendt, har du ikke modtaget på din mail, eller du møder en kollega der ikke har, så tjek spam/uønsket/rod el. lign. den kan finde på at lægge sig der, alt afhængigt af hvordan din mail er sat op.

Vi glæder os til at se jer på Ørbækvej 100 onsdag d. 1.februar.
Husk at tilmelde dig banko og sandwich, du er tilmeldt nå du har sendt de 55 kr. vejledningen står i indbydelsen.

Venlig hilsen bestyrelsen

 

 

31.januar 2022

Kære medlemmer
KONTINGENTINDBETALING 2022
Allerede nu lægger vi kontonummeret til kontingentindbetaling frem, da vi, som nogen har erfaret, er udfordret af, at vi lander i spam eller lignende, når vi sender mails ud.

Den årlige indbetaling er 750 kr. 
der indbetales til Danske bank 
reg.9570 
kontonr. 13093865
Husk navn og medlemsnummer

På forhånd tak 
Venlig hilsen
bestyrelsen

Lajla Holm
Lajla Holm
Trine Anderschou
Trine Anderschou

12.10.21 Efterårshilsen

Så blev 2020 jubilæums generalforsamlingen afholdt.
Vi i bestyrelsen synes det blev en god eftermiddag, hvor mange medlemmer var tilstede. Der blev valgt ny bestyrelse og 2 nye suppleanter. Referatet kan findes her.

 

Årets udgivelse
af Trine Anderschou blev velmodtaget, og de 2020 medlemmer der ikke var tilstede, men ønsker et eksemplar, får nu chancen for at afhente et tryk inden fredag d. 5.11. kl. 12.30, på Slotsgade 3, 2.tv. efter aftale med Ulla Ramm Mikkelsen (urmi@odense.dk) i uge 42 har Ulla efterårsferie.

Hvervekampagnen
hvor du som medlem kan hverve et nyt medlem, og modtage en gratis udgivelse, én af dem fra de tidligere år, (altså ikke årets nye udgivelse) er forlænget til 31.12.2021

Indkøb
Bestyrelsen er godt i gang med kunst indkøb til næste generalforsamling, vi har besøgt spændende kunstnere, sidst var der Galeriget i Fåborg, hvor vi købte værker af Oliver Streich, Els Cools, Lars Skaaning og Birgit Bjerre. Derudover Malene Klint, Mikael Larsen og Karsten Auerbach.

Generalforsamlingen 2021
Vi håber det bliver tirsdag d. 1.2.2021, og det hører I selvfølgelig mere til, når vi nærmer os.

Venlig hilsen bestyrelsen