10.maj 2021 Nyhedsbrev

Udsættelse af generalforsamling

Kunstforeningen af 1950 bliver desværre nødt til endnu engang at udsætte generalforsamlingen, da der i skrivende stund er for mange uafklarede ting.

Vi skal indkalde til generalforsamlingen 14 dage inden dagen, Phønix har stadig lukket, vi er næsten 100 medlemmer, og vi må ikke samles hverken ude eller inde. Vi har overvejet online generalforsamling og udlodning, men vi vægter meget højt at I kan se de indkøbte ting fysisk, og ikke bare på pc / papir, og at I kan få udgivelsen i hånden på dagen, så derfor har vi droppet det igen.

2020 er jo som nævnt mange gange, 70-års jubilæumsgeneralforsamlingen, og vi har haft mange tanker og ideer til hvordan det kunne fejres, vi vil så gerne gøre det ordentligt for jer medlemmer,  generalforsamlingen rykkes til onsdag d. 22. september, hvor der forhåbentligt er mere styr på Corona, og vi er måske alle vaccineret og forsamlingstallet må være højere.

Vi er taknemmelige for, at I er så mange der støtter op om foreningen, vi er ved at planlægge indkøb til 2021 udlodningen.

venlig hilsen bestyrelsen

Jens Ulrich Petersen
Jens Ulrich Petersen

 

26. januar 2021, Så er værkfortegnelsen og regnskabet lagt på hjemmesiden. God fornøjelse.

Regnskab

Regnskabet er afstemt, og underskrevet af revisorerne.

Udgivelsen 

Et grafisk tryk, til medlemmerne fra 2020 udført af kunstner og grafiker Trine Anderschou, eksklusivt til foreningen. Hvert enkelt tryk er nummereret og signeret. Vi har besluttet at holde det som en overraskelse indtil generalforsamlingen.

Gevinster

Kunstindkøbene for 2020 samt ekstra gevinster (i anledning af jubilæumsåret) ligger klar til udlodning ved generalforsamlingen. Værkfortegnelsen kan, som skrevet, nu ses på hjemmesiden.

Medlemstal for 2020

Vi nåede op på 99 medlemmer, og vi håber på, at vi for året 2021 runder de magiske 100 i medlemstal.

Hvervekampagnen

Et medlem der hverver et nyt medlem, får en gratis udgivelse, en af dem fra de andre år, ikke 2020 udgivelsen. Det gælder til og med juni.

Bestyrelsen takker for jeres interesse og opbakning.

Kontingent

Der opkræves som vanligt kontingent med frist pr. 01.03.21 for året 2021.

Hvervekampagnen

Hvervekampagnen, hvor et medlem, der hverver et nyt medlem, kan vælge en af foreningens tidligere udgivelser, forlænges til d. 30.06.21. Derefter vil kampagnen ændre karakter, så det vil være en af bestyrelsen fastsat hvervegave for det indeværende år, så længe bestyrelsen vurderer kampagnen som effektfuld.

Oktober nyhedsbrev, med vigtig information.

Vi er i fuld gang med indkøb til den kommende udlodning.

Vi har besøgt spændende kunstnere, jeg nævner i flæng;

Bente Sonne, Jens Galschiødt, Henriette Lorenz, Nadia Staldgaard, Milena Bonificiani, Thorvald Brix Isager, og Jens Ulrick Petersen.

Vi skal besøge flere senere på året.

Der er, som skrevet i sensommer nyhedsbrevet, også gang i årets udgivelse.

Ny bankkonto

Vi netop har skiftet bank, og fået nyt kontonummer. Dette for at spare penge. Danske bank er billigere når det er en foreningskonto.

Så fra nu skal der indbetales til flg. Danske bank

Reg. nr. 9570
Kontonr. 13093865
Manglende betaling

For de 10 gamle medlemmer der mangler, er det sidste chance, hvis i vil have en udgivelse og deltage i lodtrækningen.

Hvervegave

Man kan stadig, ihvert fald resten af dette år, vælge en af udgivelserne som hvervegave, hvis man hverver et nyt medlem. Udgivelserne kan ses på hjemmesiden.

Venlig hilsen

bestyrelsen

Martin Bigum

Genvalgt bestyrelse

Bestyrelsen blev genvalgt, og i kan se den samlede bestyrelse på hjemmesiden – klik her.

Nye vedtægter

De nye beslutninger fra generalforsamlingen er indskrevet i vedtægterne. Se vedtægterne på hjemmesiden – klik her.

Det første medlemmerne vil mærke er, at kontingentet er steget 30 kr. til 750 kr og der er netop sendt opkrævninger  til seneste betaling 1.3.2019.

HVERVEKAMPAGNE

Vi er nu knapt 100 medlemmer, og ønsker selvfølgelig flere kunstinteresserede i foreningen.

Så hvis du som medlem hverver et medlem, kan du, når det nye medlem har betalt, vælge én af udgivelserne til dig selv som hverve gave, fx Jes Fomsgaard eller Janus Ipsen eller en af de andre fine udgivelser. Flere har  i år haft glæde af denne mulighed.

Viola Fomsgaard
Jes Fomsgaard – viola
Janus Ipsen - Efter
Janus Ipsen – Efter