Jes Fomsgaard, Viola
Viola
Jes Fomsgaard, piano
Piano

Jes Fomsgaard

Det er med stor glæde,  at Kunstforeningen af 1950 kan præsenterer offentligheden for to litografiske blade – “Piano” og “Viola” – af kunstneren Jes Fomsgaard.  De udgives i hver 280 eksemplarer på Arches Frances, 200 gram.  Udgives i  (antal) eksemplarer.

Projektet blev til i sommeren 2004, som et forsøg på at koble forfatteren H.C. Andersen med en anden stor fynbo  komponisten Carl Nielsen. Og dermed –  mod slutningen af H.C.Andersenåret –  pege mod andre, fjerne og alligevel nærliggende mål. I 2015 er det 150 år side at Carl Nielsen spirede frem  af den fynske muld.

Priser:
Medlemmer: 700,00 kr. pr. stk.
Ikke medlemmer: 1.200,00 kr. pr. stk.
Priserne er excl. ramme.

Jes Fomsgaard
Født 1948, grafiker, maler.

Biografi:
Jes Fomsgaards foretrukne medie som grafiker har været raderingen, hvis muligheder han har spændt til det yderste. Fra de tidlige blades traditionelle kontraster mellem sort og hvidt i forholdsvis små formater, har han de seneste år arbejdet med de fineste gradueringer på meterstore blade. Ligesom han har eksperimenteret med papiret som materiale og tilføjet det reliefagtige virkninger. Hans billedsprog er figurativt. De tidlige fabulerende og groteske blade anvendte ofte middelalderlige figurer som narren eller bødlen til at formidle et moderne menneskesyn. Siden har F., bl.a. under inspiration fra ophold i Spanien og Italien, inddraget arkitekturvisioner som resonansbund for en motivverden med de menneskelige modsætninger mellem forfald og storhed, realitet og drøm. De seneste arbejder fremstår med stor billeddybde, frembragt med et netværk af graduerende fine og kraftfulde streger. Mennesker indgår som partikler i de svævende arkitektoniske visioner, eller torsoen forvandles til et hjemsted for mikroskopiske, absurde hændelser.

Uddannelse:
Mesterlære hos Litografias Artisticas Gallo 47, Barcelona 1976; Fyns grafiske værksted (stentrykker Svend Jensen) 1973- 79.

Kilde: WEILBACH, dansk kunstnerleksikon